Harakiri příbuzenské plemenitby

Harakiri příbuzenské plemenitby

O výběru vhodného psa by měl vždy spolurozhodovat poradce chovu.

Poradce chovu musí dodržovat pravidla klubu

Poradce chovu musí dodržovat pravidla klubu

Za posuzování chovných jedinců a vrhů je zodpovědný poradce chovu, funkcionář chovatelského klubu, většinou zkušený chovatel někdy i rozhodčí.