Aby život nebyl pod psa …

Datum:
24.11.2015 20:09

Lidem se zdravotním postižením pomáhají asistenční psi. 

Motto:„Aby život nebyl pod psa“ je ohromná výzva nejen pro handicapované lidi. O její uchopení a naplnění šest let usiluje obecně prospěšná společnost s příhodným názvem Pestrá společnost. 

Pestrá společnost

Činnost společnosti zahrnuje široké spektrum služeb v sociální oblasti. V epicentru dění je podpora nezávislosti lidí s různým zdravotním postižením. Otevírá jim možnosti žít pestrý život. Že nejde o fráze dokazují výsledky v obraze výcviku asistenčních a vodících psů, služby canisterapie, zooterapie, projekty zaměřené na volnočasové aktivity lidí se zdravotním postižením, kynologická poradna s orientací na problémové chování psů, vzdělávací programy pro školy, a v neposlední řadě i věcná, osvětová kampań pro širokou veřejnost. 

O potřebnosti profesionální pomoci osobám se zdravotním postižením není nutné diskutovat. S určitostí nestačí vzít na vědomí, že přínosem k integraci lidí s různým zdravotním postižením do společnosti mohou být i dobře vycvičení asistenční psi. Sečteno, podtrženo. Někdo se o to musí prakticky postarat…   

Aby život nebyl pod psa … 

Asistenční pes

Vycvičit asistenčního psa pro konkrétní potřeby šité na míru lidí s určitým zdravotním postižením vyžaduje čas,  patřičné vědomosti a zkušenosti. Bez individuálního přístupu ke klientům s vysokou mírou sebereflexe se to  nepochybně dělat nedá. To si uvědomují a respektují všichni, kteří mohou pracovat ve službách  týmu Pestré společnosti s celostátní působností. Příkladem z mnoha je  příprava psa pro reálnou pomoc člověku s roztroušenou sklerózou. 

Svého asistenčního psa se brzy dočká i paní Marcela. Právě pro ni prochází speciálním výcvikem pes Honey, který bude paničce pomáhat s udržením směru chůze, koordinací rovnováhy, podáváním předmětů, a bude-li zapotřebí i přivoláním pomoci. Proč právě Honey? Pro roli „balančního psa“ ho předurčuje stavba těla. Pro praktickou pomoc ženě sužované nemocí jeho přátelská povaha. Vše nasvědčuje tomu, že Honey bude Marcele spolehlivým asistentem v každodenním životě, oddaným kamarádem, a  jistě i ztělesněním jejího strážného anděla.      

 

Zdroj: www.pestraspolecnost.cz  .