Bachovy kapky pro psy

Datum:
9.9.2015 15:13

Bachova terapie harmonizuje živý organismus jako celek. 

Květové esence Dr. Bacha patří mezi osvědčené uzdravovacímetody. Rostlinné esence tvoří léčebný systém, který vznikl ve 30. letech minulého století v Anglii. Přispívá k upevnění nebo navrácení zdraví u zvířat i lidí. 

Bachovy květové esence pozitivně ovlivňují emocionální

nerovnováhu, negativní pocity a způsoby myšlení.

Bachovy kapky pro psy  

Hotové směsi pro nejčastější problematické situace: 

1. Bachovy květy – záchrana

Přináší první pomoc zklidnění v situacích velké psychické

zátěže psa. 

2. Bachovy květy – bázlivost

Pomáhají bázlivým psům překonat strach ze zvířat, lidí,

zvuků a nových věcí. 

3. Bachovy květy – skepse

Pomáhají nedůvěřivým psům s bezdůvodným strachem. 

4. Bachovy květy – apatie

Pomáhají zvířatům po operaci, zotavujícím se z nemoci. 

5. Bachovy květy –opuštěnost

Pomoc pro neklidné psy vyžadující společnost, kteří

v nepřítomnosti pána kňučí, štěkají nebo ničí věci.

 6. Bachovy květy- rebelie

Pro rebelující zvířata se stálou potřebou hájit si revír. 

7. Bachovy květy – rivalita

Svědčí  psům s přílišnou rvavostí, rivalitou

a soupeřivostí, a nepřiměřeným chováním. 

8. Bachovy květy- žebrání

Usnadňují zbavit psa zlozvyku žadonění, skákání

na stůl apod.   

Bachova květová terapie neobsahuje alkohol. Nosičem

esencí jsou přírodní rostlinné oleje. Terapeutický pupalkový a mandlový olej doplńuje výživu psa o esenciální mastné kyseliny a další látky. 

 

 

 

Zdroj: www.baron.cz