Budeme se stěhovat

Datum:
15.11.2014 02:05

Stěhování představuje zásah do života člověka i psa. Přemístění do nového prostředí může zvířata zvyklá na své teritorium snadno dezorientovat. Na psychice psa se může nepříznivě projevit již samotný chaos při přípravách na stěhování, doprovázený vyklízením a balením. Psa přivyklého životu v bytě ušetříme nadměrného stresu, pokud mu zachováme jeho známé prostředí pelíšku s jeho hračkami. Při samotném stěhování bychom měli mít psa neustále pod kontrolou nejen proto, abychom předešli nebezpečí zranění. V novém bytě nebo domě ušetříme psa zmatků, pokud ho zavřeme do tiché místnosti, kde bude mít k dispozici vodu svůj kobereček nebo pelíšek.

Zabydlet se v novém domově potřebuje člověk i zvíře. Pro psa je to mnohem složitější. V novém prostředí se musí vyrovnat s různými nástrahami. Zvířata přemístěná do nového prostředí se mohou snadno dezorientovat. Nejsou výjimky, se při zkoumání nových teritorií lehce ztratí, aniž by našli cestu zpět.

Stresovým obdobím pro psa nemusí být jen stěhování, ale také  změna členů domácnosti při rozvodu, sňatku, narození dítěte nebo úmrtí člověka. Obecně platí, že v období změn bychom měli zvířeti věnovat co nejvíce láskyplné pozornosti. 

Co dělat, když se pes ztratí 

Nebezpečí zatoulání psů nehrozí jen při stěhování. Tato možnost existuje neustále. Zmizení psa je pro majitele smutná věc. Existuje-li podezření, že zvíře někdo ukradl, uvědomíme o tom Policii. Žijeme-li v obci, kde funguje místní rozhlas necháme jeho ztrátu vyhlásit. Ve městech nebo  rekreačních oblastech hledání podpoříme rozmístěním letáčků s fotografií psa a  kontaktním telefonem. Úspěšnou bývá i inzerce v novinách. Zbytečně se neříká, že naděje umírá poslední. Není vyloučeno, že svého miláčka najdeme v některém ze psích útulků. Pokud pes nemá známku, o jeho nalezení, nás informovat nikdo nemůže. Nejen proto neztrácejme ze zřetele, aby náš neočipovaný pes při pohybu venku měl na krku obojek se známkou, podle které lze zjistit majitele.