Chceme se psem vycestovat do zahraničí

Datum:
2.3.2015 11:30

Uvažujete o tom, že  vezmete svého psa na zimní dovolenou do zahraničí? V tom případě byste asi měli  vědět: 

Podmínky pro pohyb zvířat stanoví Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropy č.998/2003, a navazující vyhláška 95/65/EEC. 

Dnem účinnosti vyhlášky (1.10.2004) je možno na území EU cestovat se psem, kočkou, fretkou či jinými zvířaty pouze s  Mezinárodním očkovacím průkazem pro neobchodní pohyb zvířat po EU i třetích zemích tzv.  Pet pasem. 

Pet pasy vydávají majitelům zvířat certifikovaní veterinární lékaři. 

Pet pas musí obsahovat údaje o majiteli zvířete, potvrzení o vakcinaci proti vzteklině, popis zvířete a průkaznou identifikaci. 

Za průkaznou identifikaci zvířete se považuje mikročip. 

Psa označeného mikročipem je možné zaregistrovat v Centrální evidenci zvířat a věcí v ČR. 

Chceme se psem vycestovat do zahraničí

Registrace v Centrální evidenci zvířat a věcí v ČR umožňuje vyhledat majitele psa v případě zcizení zvířete i jeho zatoulání. 

Čtečkami  mikročipů, jsou vybaveny i útulky, takže se tím zvyšuje šance nalezení ztraceného zvířete a jeho navrácení původnímu majiteli. 

Registrace v Centrální evidenci zvířat a věcí v ČR je placená služba. Registrační poplatek je jednorázový. Pokrývá náklady spojené s registrací. 

V rámci registrace je možné údaje bezplatně aktualizovat.

Změna jména majitele nebo kódu mikročipu je považována za novou registraci.