Chrání kastrace feny před rakovinou?

Datum:
24.3.2015 16:26

K fenoménu kastrace fen se přiklání stále více majitelů. 

Kastrace je chirurgický zákrok při němž se feně odstraní vaječníky a děloha. Fena tím přestane navždy hárat. Kastrace feny je závažnější operace než u psa. 

Jednotný názor na kastraci neexistuje. Kastraci se doporučuje provést před prvním háráním nebo ihned po něm. Při kastraci velmi mladých fen tzn. ve věku několika týdnů může dojít k poruchám růstu některých kostí tzv. akromegálii. 

U fen kastrovaných před prvním háráním je onemocnění rakovinou mléčných žláz údajně vzácné. Feny kastrované později trpí nádorovým onemocněním stejně často jako feny nekastrované. 

Nádory mléčné žlázy trpí jak feny, které neměly štěňata, tak zasloužilé matky. 

K fenomému kastrace se v současné době přiklání stále více majitelů, nejen z obavy před rakovinou. U kastrovaných fen majitelům odpadají starosti s nežádoucím zabřeznutím, jde také o prostředek, který zabrání vzniku problémů s „falešnou březostí“. 

Důvodem pro kastraci může být i opatření při zánětu dělohy nebo jiném vážném onemocnění. 

Smluvní cena za provedený chirurgický zákrok se může výrazně lišit s ohledem na ceníky veterinárních pracovišť se zahrnutou předoperační a pooperační péčí, hmotnosti kastrované feny i  použité narkózy. Ceny za kastraci feny se přibližně pohybují od 1.500-5000 Kč.