Čichové přednosti našich psů

Datum:
21.3.2015 09:57

Pes získává většinu informací z pachů a vůní větřením a stopováním. 

Čichový orgán psa je obdivuhodný analyzátor. Zatímco citlivý nos člověka bývá vybaven pěti až sedmi miliony čichových buněk,  pes jich má na 225 milionů. Plocha čichové sliznice je u psů mnohonásobně větší než u lidí.  

Čichové přednosti našich psů 

Co všechno pes dokáže díky svému jedinečnému čichu zachytit zůstává pro nás „dvojnožce“ zahaleno tajemstvím.   

Pes spolehlivě zachytí pach člověka nebo zvířete dříve, než ho vůbec spatří. Umí  rozlišit, zda jde o cizího či  známého člověka. Jestli má  blížící se člověk  strach.  Byť  to může znít až neuvěřitelně, psi čichem dokáží neomylně detekovat i vážnou nemoc svého pána, dříve než se projeví .  

Podle pachu psi rozeznají i pohlaví jiného psa, jeho sociální postavení a mnoho dalšího. Citlivý čichový orgán psům pomáhá při zachycení stopy ze vzduchu , což činí větřením anebo sledování stopy při zemi formou stopování. Kupříkladu labrador si díky svému vytříbenému čichu, snadno poradí i s vyhledáním zastřelené kachny  v tak ztíženém terénu, jakým může být ve tmě voda.  

Pes podle pachu bezpečně rozpozná důvěryhodnou osobu, své kamarády, potravu, ale také hrozící nebezpečí. 

Čichové přednosti psů využívají myslivci, kriminalisté i armádní specialisté. Čichové nadání psů se zdokonaluje a rozvíjí systematickým výcvikem. 

Na místě je zdůraznit,  že ne každý pes je předurčený a vhodný k „pachové práci“. Schopnosti psů se mohou lišit  i v rámci stejného plemene. Na smyslové vnímání má pochopitelně svůj vliv i samotná anatomie plemen.