Dědičný defekt DKK

Datum:
6.4.2015 18:01

Zvířata s dysplazií kyčelního kloubu nesmí být zařazena do chovu. 

Degenerativní postižení DKK sužuje stále více psů. Příčinou je nedostatečný vývoj kyčelního kloubu. Příznaky vrozené dysplazie nepostihující pouze velká plemena se mohou začít projevovat ve věku čtyř a více měsíců věku. 

Odhadnout stav kyčlí mladého štěněte je obtížné. Rentgenové vyšetření se provádí ve stáří jednoho roku. Do té doby nezbývá než sledovat pohybové schopnosti štěněte. Dědičný defekt  nedokonale vyvinuté kyčelní jamky anebo degenerativní vývoj v hlavici kloubu stehenní kosti  se může projevovat nejistou chůzí. Odráží-li se štěně při běhu oběma zadními končetinami současně anebo usedá-li tak, že má obě zadní nohy položeny na jedné straně mělo by být vyšetřeno. Při těžších poruchách se projevuje snížená pohyblivost zvířete. V reakci na bolest i neochota k určitým pohybům. 

Dědičný defekt DKK

Lehké formy dysplazie kyčelního kloubu nemusí mít vážné důsledky. V případě bolestivosti postačí injekce nebo uklidňující léky. Těžší stavy DKK při kterých též dochází k poškození výstelky kloubu se řeší operativním zákrokem. Operací se vrozený defekt zcela neodstraní, ale sníží se bolestivost s rizikem úplného zchromnutí. 

Dědičný defekt DKK

U zvířat s příznaky vrozené dysplazie není dobré   překrmování. Rychlý růst podporovaný vydatnou potravou stav kyčlí zhoršuje! Štěňatům je třeba dopřát pobyt venku s dostatkem sluníčka. Zásadou je, že se  nesmí přetěžovat a nadměrně namáhat. 

Dědičný defekt dysplazie kyčelního kloubu je vážný zdravotní problém.  O to větší pozornost je nutné věnovat výběru štěněte z chovů po rodičích, kteří touto vrozenou vadou netrpí.