Heeleři

Datum:
22.11.2014 12:50
Kategorie:
heeleři, Zajímavosti,

Česky „pataři“jsou velmi užiteční pastevečtí psi.

Heeleři jsou malí pastevečtí psi, kteří se používají k pohánění velkých zvířat. Především skotu a koní. Pro svoji práci využívají zvláštní taktiku. Obíhají zvířata v kruzích a popohánějí je vpřed kousáním do pat, respektive hlezen. 

Heeleři byli pro tento účel zvlášť vyšlechtěni a používáni v Anglii. „Pataři“ jsou obvykle malí, krátkonozí psi vynikající pohyblivostí, obratností a hlučností.

Většina heelerů bohužel vymřela. Oblibě se dosud těší dva velšští morfiové, Cardigan a Pembroke. Vynikající byl údajně lancasterský patař, který se již nechová. Z velkých heelerů je nyní poměrně běžný australský honácký pes.

 

Pud pasteveckých psů

Chování typické pro práci se stádem mají hluboce zakořeněné i naši pastevečtí psi, užiteční pomocníci farmářů. Zdědili je po vlcích. Taktiku shánění zvířat a oddělování jednotlivých kusů  od stáda kdysi používali při lovu. Pud pasteveckých psů v sobě nezapřou ani psi chovaní jako společníci. Domácí psi se proto někdy snaží zabránit v odchodu členům rodiny, kteří společně vychází z domu. Stává se, že na někoho, kdo se ke skupině přidal a pak se chce vzdálit dorážejí. Projeví-li se u psa jeho pud a není-li možné přimět ho k poslušnosti musí být něčím přitažlivým zaměstnán. Odreagovat pozornost psa od nevhodného chování je možné třeba aportem. 

 

Heeleři 

Co předvádějí pastevečtí psi na soutěžích

Soutěže v dovednostech pasteveckých psů probíhají na oploceném pozemku s menší skupinou ovcí. Pes podle pokynů svého vůdce žene obvykle šest ovcí předepsanou drahou k brankám, jimiž musí projít. Pes je musí zastavit a shromáždit ovce na určeném místě. Zvolené tratě bývají ve tvaru oválu,  polokruhu, nebo ve tvaru osmičky. Pracují-li psi ve dvojici nebo týmu, pak předvádějí i rozdělení skupiny ovcí a hnaní různým směrem. 

Na národních i mezinárodních soutěžích ve výkonu se pastevečtí psi se těší velké pozornosti. Soutěže se zaměřením na různé obory se každoročně pořádají i v ČR.