Jak možná se neznáme?

Datum:
20.3.2014 21:53

Psychika může zdraví psa negativně ovlivnit obdobně jako potrava. O psychice psů toho příliš nevíme. Nezřídka i proto, že to nepovažujeme za životně důležité.

Ztráta pozornosti

Jak psi zakouší ztrátu pozornosti například, když se v rodině narodí, dítě se z pochopitelných důvodů valná pozornost nepřikládá. Člověk má jiné starosti. Někdy stačí, aby páníček nastoupil po nemoci do práce nebo svoje zaměstnání vyměnil za časově náročnější, což vede k tomu, že se svému „miláčkovi“ nemůže věnovat jako dřív s plným nasazením. Co se začne v takových situacích odehrávat, na plátně psí duše si nepřejte vědět. Změnu chodu domácnosti pes vyhodnotí po svém. O pozornost nemá zapotřebí žadonit jen štěkáním. Existují mnohem rafinovanější způsoby. Projevy frustrace nebo nudy mohou být různé. Pes se může třeba začít škrábat nebo nadměrně olizovat, což může vést k zanícení kůže. Ví, že když s tím začne, určitě ho okřiknete. Někteří psi se naopak mohou stát otupělými, či apatickými, jiní začnou bez příčiny kašlat nebo kulhat. Proč? Jednoduše proto, že se změnou chování snaží o znovuzískání ztracené pozornosti. 

Odolejte pokušení psa rozmalovat

Bez rozmazlovaní našich miláčků by vztah nebyl vztahem. Známe to všichni. Zatraceně dobře si to uvědomují i naši psi. Jakmile vycítí, ztrátu pozornosti usoudí, že si ji musí zajistit jinak. Pokuste se na změny ve vaší domácnosti nahlédnout očima zvířete. Zdravým rozumem sami dospějete k opatření, která by situaci psa zlepšila. Že jste se sním dneska ještě nestačili, pomazlit? Tak to udělejte, ať nemusí z nudy kvůli vám