Jaká je zodpovědnost rodičů?

Datum:
23.3.2014 20:17

Rodiče jsou vždy zodpovědní za zdraví a blaho nejen svých dětí, ale i psa. Proto musí být velmi dobře informováni o jeho potřebách a vlastnostech – i když pes patří dítěti. To je ovšem možné jen v situaci, když i rodičům připadá krásné mít v rodině psa. Jestliže tomu tak není, neměl by pes do takového domácnosti vůbec přijít, protože konečná zodpovědnost vždy spočívá na rodičích. Když má vaše dítě rádo psy, vy sami však ne, měli byste hledat jiné možnosti, jak svému dítěti vyhovět.  Možná mají psa prarodiče nebo sousedi? Možná by se vaše dítě mohlo samozřejmě v patřičném věku starat o nějakého cizího psa, atak se pravidelně sekávat s vytouženým zvířetem.

 

Dítě nedokáže odhadnout čas a finanční prostředky, které je třeba vynaložit, když budete mít doma psa. Pes musí být například pravidelně očkován a odčerven, a když onemocní, může to znamenat i značné náklady na veterináře. Stane-li se pes součástí vaší rodiny, přebíráte samozřejmě také zodpovědnost za to, aby byl nejen spokojený, ale též zdravý. Kromě znalostí o psech si musí rodiče zjistit také relativní informace o interakci dítěte psa. Co mohu očekávat od svého psa? Dobře se informujte, dřív než se rozhodnete. Promluvte si s jinými majiteli psů hlavně s rodinami o jejich zkušenostech. Budete-li muset psa, který se již stal součástí rodiny, dát pryč, bude to pro dítě i psa dramatický a někdy dokonce i traumatický zážitek.