Jen málo psů vyhledává konfrontaci

Datum:
16.8.2014 08:10

Lidé se neznámých psů většinou bojí. Setkáme-li se s volně pobíhajícím, neznámým psem máme se obecně na pozoru. Z lidského hlediska je to pochopitelné. Prožíváme a neskrýváme strach z možného útoku. 

V povaze psa je soustředit se na projevy přátelského postoje nebo známky ohrožení. Psi brání sebe a své území. Je proto velmi vzácné, aby pes napadl někoho v jinak bezvýznamné situaci nebo na neutrální půdě. 

V závislosti na našem chování psi reagují odlišně Vyděšené chování člověka si pes může vyložit jako hrozbu.. Vystrašený člověk u psa obvykle vyvolává zlostnou reakci. 

Podíváme-li se na situaci z perspektivy psa jsme pro něj cizí lidé. Jsme zpravidla větší než on. Pes naše úmysly nezná. Čím dříve mu dáme najevo, že jsme v pohodě, naladěni přátelsky, tím rychleji se uklidní i pes. 

Čeho tedy při setkání s neznámým psem vyvarovat? Projevu strachu. Naše reakce vede ke zpomalení chůze. Zastavujeme se a díváme se psovi do očí, aniž bychom na něj mluvili. Takové chování na psa působí hrozivě.  

To, jak na nás pes bude reagovat můžeme do značné míry ovlivnit sami. Setkáme-li se s cizím, neznámým psem neměli bychom ztrácet ze zřetele opatrnost nic méně ani fakt, že psi se řídí naším příkladem.