Kynologická činnost vyžaduje pevné řády

Datum:
19.3.2015 15:15

Dodržování řádů, směrnic a předpisů je závazné… 

Chovatelský řád. Kárný řád. Výstavní řád. Řád pro udělovaní titulů Český šampion a Šampion Práce ČR. Ŕád na ochranu zvířat při zkouškách a svodech. Řády pro jmenování rozhodčích. Je pouhým zlomkem toho, čím se řídí jedna z nejmasovějších zájmových aktivit v zemi. 

Kynologická činnost vyžaduje pevné řády

Kdo to myslí s kynologií opravdu vážně, měl by se poohlédnout po Sborníku řádů, směrnic, a pokynů pro výcvikovou činnost. Podnětným materiálem je příkladně i Zkušební řád pro sportovní výcvik psů v ČR. V oddílu zkoušky psů, jejich organizování a způsob organizování se mimo jiného dozvíte, že zkoušky psů jsou samostatné výcvikové akce s cílem prověření a stanovení způsobilosti psovodů a psů, včetně možného určení pořadí, podle dosažených  bodů.    

Druhem zkoušky se rozumí zkoušky prováděné podle určitého oddílu zkušebního řádu (např.zkoušky všestranného výcviku- ZVV). Že částí zkoušky se označuje celek, který zahrnuje jednotlivé cviky, zpravidla stejného zaměření. Označují se:  A – stopa, B- poslušnost, C- obrana, D- speciální zkoušky.

Cvikem je označována jednoduchá nebo složitá činnost psa, kterou provádí na povely psovoda a který je hodnocen ve smyslu zkušebního řádu příslušným počtem bodů (Např. ovladatelnost, aport skokem). 

 Každý cvik je zpravidla složen z dílčích výkonů. Způsob jejich splnění ovlivňuje hodnocení cviku jako celku. (Např.

Aport a odevzdání aportu, přisednutí k noze, rychlost provedení cviku jako celku).

Psovod je osoba, která při zkoušce psa vede a usměrňuje jeho činnost.  Zkoušek (akcí) se mohou zúčastnit psovodi, občané ČR- členové organizací a svazů začleněných do FCI, i občané jiných států- členové zahraničních organizací začleněných do FCI. Členství je nutné prokázat před zahájením akce platným členským průkazem. 

Pořadatelem akce může být pouze právní subjekt začleněný v ČKS nebo MSKS (ZKO, chovatelský klub), který akci organizuje a zajišťuje. 

 

Zajímá Vás jaká práva má psovod? Má dostat veškeré potřebné pokyny a informace o organizaci zkoušek. Na rozhodčí se může obracet pouze s dotazy o provádění cviků. Na konci každé části zkoušky má dostat zdůvodnění všech bodových ztrát a zhodnocení výkonu. Po úspěšném složení zkoušky má právo požádat o zapsání výsledku do průkazu původu či vydání potvrzení o výsledku zkoušky.