Liga na ochranu zvířat ČR

Datum:
6.1.2019 23:27
Autor:
Robert Panocha

Pomáhat opuštěným, týraným, a jinak trpícím zvířatům by 

mělo být lidskou samozřejmostí. Jak se věci mají nedokazují jen otřesné případy, o kterých se veřejnost dozvídá ze sdělovacích prostředků. Nemalou zásluhu na tom má i Liga na ochranu zvířat ČR. Občanské sdružení burcující proti lhostejnosti, bezcitnosti a násilí na zvířatech.. 

 

Založení Ligy na ochranu zvířat iniciovala v roce 1990 akademická malířka paní Matylda Dorazilová. Smysluplný záměr pomáhat zvířatům v tísni okamžitě našel svoje stoupence. Do občanského sdružení Ligy se pod vedením profesionálů postupně zapojily stovky dobrovolníků působící ve čtrnácti organizacích na území celé republiky. Setkat se s nimi můžeme ve městech jako je: Brno, Teplice, Třebíč, Olomouc, Bzenec, Jaroměř, Frýdlant, Tábor, Přerov, Kutná Hora, Břeclav, Liberec, Jablonci nad Nisou anebo Plzeň.

Liga na ochranu zvířat ČR 

Za činností Ligy nestojí jen výstavba a provoz útulků anebo miniazylů pro opuštěná, týraná a jinak trpící zvířata. Přínosem Ligy je i cílevědomá osvěta ovlivňující veřejné mínění a postoj společnosti. To se v loňském roce odrazilo i v účinné kampani proti množírnám psů. Ačkoliv Liga nemá žádné pravomoci, podporu pro svoji aktivní činnost nachází v zákonech. Spolupráce s orgány krajské veterinární, obecními úřady a policií, které Liga upozorňuje na týrání či porušování práv zvířat tak přináší zřetelné úspěchy. Neopomenutelnou skutečností je, že se s pomocí renomovaných právníků konečně daří řešit případy krutosti a násilí na zvířatech, které by se dříve před soud nedostaly. 

Pomáháme pomáhat…

Prospěšná činnost Ligy na ochranu zvířat ČR je přímo závislá na množství získaných finančních prostředků. Příspěvky obcí jsou velmi omezené. Nejen proto, musí Liga  organizovat veřejné sbírky. Vítanou pomocí jsou dary podnikatelů. Dobrou zprávou je, že filozofii myšlenky: „Pomáháme pomáhat“ uchopily i významné osobnosti kulturního života. Z pořádaných aukcí do kterých umělci přispívají svými uměleckými díly může Liga zabezpečovat potřebné projekty. Kde je dobročinné pomoci právě teď zapotřebí jako soli se můžete dozvědět na ústředí Ligy na ochranu zvířat ČR.

 

 

Liga na ochranu zvířat ČR

 

 

Adresa :Brechtova 826, 149 00 Praha 4 

tel. 728 821 956   e- mail: LOZ.CR@seznam.cz