Množitelé a překupníci třeste se!

Datum:
23.7.2014 20:35

Obchod se psy z „množíren“ nejen v Česku úspěšně vzkvétá. 

Česká štěňata zaplavují Evropu. Stala se výnosným obchodním artiklem, nabývajícím obřích rozměrů. Množitelé a překupníci si mnou ruce. Odhaduje se, že denně překročí hranice nelegální transport v němž jsou desítky štěňat. Nelegální dovoz psů se vyplácí ze Slovenska i Maďarska. Na jednom štěněti může  dovozce vydělat až 800 eur. Riziko, že by naši celníci „pašeráky psů“ odhalili je téměř nulové. Zabránit nelegálnímu vývozu a dovozu na smrt zubožených zvířat se zřejmě nedá. 

Psí koncentráky

Žijeme v civilizované zemi. Nestyďme se nazývat věci pravými jmény. Množírna psů není nic lepšího než psí koncentrák. Ochránci zvířat bijí na poplach. Osud nemocných, podvyživených fen, které se staly fabrikami na štěňata nikoho příliš nedojímá. Často ještě slepá štěňata odebíraná trýzněným matkám jdou na odbyt. Zisky, které to vynáší ve světě, kde vítězí zabijácký instinkt mizí v kapsách množitelů a překupníků. Pro policii a veterinární správu jsou směrodatné důkazní materiály. Do doby než dojde k posilnění pravomocí Státní veterinární správy tak, aby inspektoři mohli účinně zasahovat v množírnách  psů je pro zvířata obrat k lepšímu v nedohlednu. Hony na čarodějnice zatím nehledejte! Dokud se v zákoně jasně nevymezí, co je psí útulek, a co „množírna“  džungle na trhu se zvířaty půjde množitelům a překupníkům k duhu.   

Psi jsou údajně jejich život

 

S živnostenským listem na nákup a prodej zvířat pro zájmové chovy jsou podnikavci, podle všeho vysmátí. Na smrt nemocná, neočkovaná zvířata bez průkazu původu, či falešnými rodokmeny představující zboží je trápit nemusí. Dělají, co je baví. Kontroly  provozoven jim s určitostí nehrozí. V pohodě mohou tvrdit, že psi s nimiž bezuzdně a beztrestně kšeftují jsou jejich život. Zhořknout by jim mohl po zavedení centrální evidence psů a jejich povinného čipování. Povinná registrace psů na evropské úrovni by měla fungovat od roku 2018. Kolik zvířat se do té doby v psích koncentrácích narodí, kolik jich nepřežije kruté zacházení a transporty do ciziny zřejmě nikdo nikdy nespočítá. Že na to, co se odehrává v temnotách sklepů, stodol a klecí doplácejí na pověsti poctiví chovatelé není pochyb. S podivem je, že cestu ochrany jejich zájmů zatím nenašly chovatelské kluby ani Českomoravská kynologická unie. Konstatování, že zvířata, lze vychovat, což se  o „obchodnících“ nevybíravých praktik s nimi říci nedá, náplastí na páchnoucí vřed  není. Netvařme se překvapeně! Zákon je přece ručitelem vzájemných práv.