Normální pes člověka nenapadá

Datum:
14.8.2014 11:29

Normální zdravý pes člověka a zpravidla ani jiné zvíře bezdůvodně nenapadá. 

Kousání bývá aktivní obrannou reakcí, kdy je zvíře vyděšeno a nemá možnost utéci. V takovém případě pes zaútočí na každého, kdo se přiblíží na kritickou vzdálenost. Útočnou náladu zvířete vyjadřuje postavení uší, nakrčení nosu a ohrnutí pysků. Typickým projevem je i naježená srst psa. 

Obranný útok

Pokud se pes cítí opravdu vážně ohrožen, může se nepomůže-li vyhrožování, na protivníka vrhnout. Takové chování lze kvalifikovat jako obranný útok. 

K obrannému útoku může příkladně dojít, když se lidé v dobré víře snaží chytit zaběhnutého psa, anebo když se ke zvířeti, které je v šoku (dopravní nehoda), či jiný silný zážitek přiblíží i jeho pán. 

K obrannému útoku může ze strany psa dojít i omylem. Může se to stát, když spícího nebo odpočívajícího psa dotkne cizí člověk zezadu. 

Přeskokové jednání       

Stává se, že se pes ožene po svém pánovi. Důvody takového chování mohou být různé. Může jít i o „přeskokové jednání“, kdy majitel brání psovi v útočném jednání nebo zasahuje do psí rvačky.  

Bez ohledu na důvod musí být pes energicky bez projevu bázně potrestán. Vhodné je srazit psa k zemi nasadit mu náhubek nebo obojek několikrát škubnout a hlasitě říci „fuj“. Po trestu je třeba se jít se psem projít. Pokud má výcvik provést s ním několik cviků poslušnosti.