O uplatnění loveckého psa rozhodne povaha

Datum:
27.11.2014 11:00

S pracovním uplatněním loveckých psů jde ruku v ruce jejich povaha. 

Povaha pracovních, loveckých psů se přísně posuzuje

a hodnotí v deseti stupních, podle použitelnosti psa.

 O uplatnění loveckého psa rozhodne povaha

Psi se hodnotí podle toho, zda se bojí střelby, a jak jsou ovladatelní. 

Základem je hodnocení temperamentu, shodné se čtyřmi základními typy, které se užívají ke kategorizaci lidských povah. 

Vyjma toho se hodnotí síla i nerovových procesů tzn. vzrušivost a útlum psa. 

O uplatnění loveckého psa rozhodne povaha 

Plaší a flegmatičtí psi jsou vyřazeni. Nežádoucí pro práci loveckých psů jsou ti, kteří se bojí střelby. To platí i o záludných, nedůvěřivých a bázlivých psech. 

Méně žádoucí jsou také psi silně útoční a neovladatelní. 

Nejlepší známka hodnocení povahy loveckého psa je 5. Dostat ji mohou zvířata odvážná, přiměřeně útočná, ovladatelná a tvrdá vůči úderu. 

Toto hodnocení se u loveckých psů uplatňuje i  při výběru partnera při krytí. 

Důležité je přirozeně určení psa. Například u barváře není

 

tak důležitá pohyblivost, ale významná je vyváženost. U honiče cholerická povaha nevadí.