Pes spolehlivý pomocník člověka

Datum:
27.3.2014 20:09

Tradice psa, věrného, všemožně využívaného přítele člověka přetrvává staletí u všech národů. U Eskymáků tahá saně, v Alpách vyhledává lidi v lavinách, farmářům všude na světě hlídá stáda, je nenahraditelným pomocníkem záchranářských týmů nejen po zemětřesení, policistů při vyhledávání pachových stop, drog i hořlavin, svědomitě a oddaně pomáhá nevidomým a handicapovaným lidem. Využití způsobu práce s ohledem na schopnosti psa je nevídaně všestranné.

Nejstarší psí zaměstnání

Nejstarším zaměstnáním psího plemene je lov. Lovečtí psi se osvědčují jako hledači, slídiči, přinašeči i honiči. Podle svých vloh jsou užíváni pro práci v lese, na vodě i na poli. Tomu ostatně odpovídá i početná řada plemen loveckých psů. Z názvů plemen je patrné, kde bylo vypěstováno. Například: český fousek, německý ohař, bavorský barvář, irský setr apod. Naši chovatelé prosluli snahou vypěstovat psy s všestrannými schopnostmi. Pravděpodobně nejoblíbenějším se stal český fousek svým vzrůstem, odolností a vytrvalostí z hlediska požadavků, které jsou na loveckého psa kladeny. Dá se úspěšně použít pro všechny lovecké práce. Dosvědčují to zkoušky v soutěžích loveckých psů i samotné praktické uplatnění. Hlavním požadavkem psa je dobrý „nos“ a smysl pro poslušnost.

 

„Lovecky upotřebitelný pes“

 

Základním předpokladem pro „lovecky upotřebitelného psa“ je pečlivý a  kvalitní výcvik. Dobře vycvičený pes zvěř najde a přinese,- i kdyby zapadla do nepřístupných míst anebo postřelená odběhla daleko od místa, kde byla lovci střelena. Zachrání tak vysokou i drobnou zvěř. Zdatnost loveckých psů  na rozmanitou práci je důsledně ověřována při náročných zkouškách. Zkoušky zahrnují cvičení psů pro určité práce i způsoby lovu pernaté, srstnaté, ale také škodné zvěře. Všestranné zkoušky loveckých psů se provádí v celostátním i mezinárodním měřítku. Zahrnují až 27 disciplin, kde se zkoušení psi přísně bodují. Vítězové jsou vyhledávanými zakladateli ušlechtilých rodů.