Pes v roli průvodce neslyšících

Datum:
5.9.2014 08:31

Malí psi dokáží odvést pořádný kus práce. 

Lidé s vadou sluchu se dostávají do nepříjemných situací.

Neslyšící člověk neví, že mu v bytě zvoní domovní zvonek.

Neslyší hlasy ani hluk upozorňující na nebezpečí. O to naléhavěji potřebuje mít po ruce aktivního a chytrého pomocníka. 

Zejména v USA se proto v poslední době cvičí psi pro sluchově postižené. 

Na rozdíl od vodičů nevidomých, kteří musí mít přiměřenou velikost se „průvodci“ připravovaní na pomoc neslyšícím rekrutují z malých plemen vhodných do bytu. 

Psi trénovaní pro pomoc neslyšícím musí umět reagovat na zvuk telefonu, domovního zvonku, ale také signály různých domácích spotřebičů např. varné konvice. 

Nároky na psa určeného pro pomoc neslyšícím jsou pochopitelně mnohem vyšší. Musí umět okamžitě vyhodnotit neobvyklé zvuky jako je padání předmětů, ale třeba i zvuk požární sirén nebo zdravotnické záchranné služby. 

Jak dá pes svému neslyšícímu pánovi na vědomí, že se něco děje? Přiběhne k němu a vede ho na místo odkud zvuk vychází. 

 

Co se cení u psů vybíraných k tréninku pro pomoc  neslyšícím? Klidná, neagresivní povaha a bystrost.