Pit Bull Resccue Central

Datum:
27.5.2015 16:06

Záchranná centrála usiluje o soucitný svět pro pitbully

Pit Bull Rescue Central (PBCR) působí ve Spojených státech.

Posláním organizace je zmírnit utrpení a zabránit týrání psů identifikovaných jako Pit Bull a jejich kříženců. 

Soucitný svět pro Pitbully

Zmírnit utrpení, zabránit týrání a zneužívání zvířat končích na ulici a útulcích záchranářům činí starosti. Šířením smysluplné osvěty s příkladnou aktivní činností se proto PBCR snaží americkou veřejnost přesvědčit, že Pittbulové a jejich kříženci mají právo na milující domov, aby zůstala zachována jejich čest, a došlo k obnovení pozitivního vnímání obrazu člověka na tato vynikající domácí zvířata. 

Pit Bull Resccue Central

Pit Bull Rescue Centrál: Vyzývá veřejnost, aby svým přispěním a humánním cítěním pomohla snížit počet bezdomovců z řad pitbullů a jejich kříženců. Snaží se usnadnit záchranu zvířat,- jejich umístění do zodpovědných domovů. Podílí se na „fundraisingu“ s cílem poskytnout „správcům“ pitbullů a jejich kříženců potřebné prostředky na přístřeší, jídlo a další základní potřeby, včetně veterinární péče i event. kastrace, aby se zabránilo léčení psů krutými a nehumánními způsoby.

PBCR klade přísná kriteria nejen na výběr psů vhodných k adopci, ale také těch, kteří jim mohou zajistit domov. Ví se, že tito psi přitahují nesprávný druh vlastníků. O to větší požadavky jsou kladeny na přísnou kontrolu zahrnující důsledný screening prostředí před umístěním psů do péče žadatelů. Skvělou práci tu odvádějí dobrovolníci provádějící návštěvy rodin.

Vyplnit dotazník nestačí! Uchazeč musí projít pohovorem. Prokázat zkušenosti s výchovou psa, mít dobré veterinární reference, ale také absolvovat školení se specializací na vedení a péči o Pittbuly. Kromě jiného se hodnotí, jak je žadatel vnímavý k informacím, které mu jsou poskytovány, aby se zvíře skutečně dostalo do správných rukou.net

Pit Bull Resccue Central

Adopce Pitt Bulls a Am Staffs

Do programu adopce jsou výběrem zařazováni jedinci s ohledem na svůj temperament. Psi demonstrující agresi vůči lidem a ostatním zvířatům by do programu zařazováni být neměli. Americký Pitt Bull Terrier správného temperamentu by měl být orientován na lidi, přátelský i k cizím lidem a velmi tolerantní k fyzické manipulaci.

Před odesláním psa do out –of- stavu  PBCR doporučuje

konzultaci s místními úřady. V mnohých městech a krajích jsou

Pittbulové jsou zakázaní. Jsou cílem právních předpisů v řadě

států po celé zemi. 

Zdroj: www.pbrc.net