Plánujeme potomstvo

Datum:
18.2.2015 13:06

Na zvýšeném výskytu vrozených vad psů přispívá řada faktorů, včetně  vlivu životního prostředí. 

K rizikovým faktorům smutného dědictví genetických vad a nemocí s chybnými praktikami křížení (páření postižených rodičů s potomky) bohužel patří i další rizikové činitele, které mohou natrvalo poškodit geny nebo plod. 

Plánujete-li potomstvo, měli byste vědět před čím chránit fenu, matku budoucích štěňat: 

  1. Vyšetření při nichž se používá rentgen nebo radioaktivní izotopy.
  2. Nebezpečí pro vývoj plodu představuje olovo, rtuť a kadmium..
  3. Negativní roli před pokrytím feny může sehrát  podávání antibiotik (Actinomycin D, erytromycin), antiseptika (hexachlorofen), některé léky například (Butazolidin, EDTA, metylene blue a ethidium bromide), kortikosteroidy  a očkovací látky.    
  4. Hrozba se skrývá v anesteticích a veterinárních sedativech. (chlorpromazin, fenobarbital a uretan).
  5. Nebezpečí představují insekticidy (karbaryl, dichlorvos, lindan, dieldrin) které se hromadí v živočišném tuku.
  6. Za rizikový činitel poškození plodu, lze považovat  i používané fungicidy (např. kaptan, griseofulvin).
  7. Během březosti feny může zdraví plodu ohrozit přehřátí nebo tělesná námaha při velmi teplém počasí, kontakt s chemikáliemi, anebo přítomnost březí feny v blízkosti mikrovlnné trouby.
  8. Na zdraví budoucích štěňat má vliv překrmování stejně jako podvýživa březí feny. Nedostatečný přísun vitamínu A, D, B- komplexu, železa, hořčíku, zinku, mědi, jodu a manganu, což platí i o nadměrných dávkách vitaminu A, jodu nebo soli.  
  9. Rozmnožování zvířat trpících rakovinou nebo užívajících  protirakovinné léky.
  10. Zdraví štěńat negativně ovlivňuje bezpočet vrhů k uspokojení poptávky po čistých rasách.