Pokousání člověka psem

Datum:
28.3.2014 21:30

Malérů pokousání člověka psem neubývá. Být pokousán psem nepatří mezi příjemné zážitky.  Dojít k tomu může kdekoliv. Co bychom v takovém případě měli vědět a dělat stojí za přečtení.

 

Zodpovědnost za psa nese majitel

Každý majitel plně zodpovídá za svého psa i za škody, které pes způsobí. Dojde-li k pokousání člověka psem, je povinností majitele poskytnout postiženému první pomoc a učinit další nezbytná opatření k vyloučení nákazy postižené osoby vzteklinou.

Pravidla pomoci po kousnutí psem

Otevřené poranění vyžaduje účinné ošetření a péči, neboť rána je zpravidla infikována mikroby. Dojde-li po kousnutí psem k otevřenému poranění, ránu je zapotřebí půl hodiny vymývat pod tekoucí vodou. Okolí rány vyčistit desinfekcí. Na místě je žádoucí zajištění lékařského ošetření.

Nevyhnutelné očkování

Očkování pokousané osoby je nevyhnutelné pokud se nepodaří zajistit a vyšetřit psa, který  zranění způsobil.

Očkování je nezbytné v případě, že pes pochází z místa, kde je vyhlášena kontumace psů. To znamená, nařízená izolace zvířat v případě výskytu nákazy vzteklinou.