Pomýšlíte na dosažení mety šampiona?

Datum:
12.4.2015 11:55

Titul šampion s národním a mezinárodním zvukem má pro psy a jejich chovatele svoji váhu. 

Získat pro svého psa titul šampion rozhodně není o malé výzvě. 

Titul šampion je nejvyšším oceněním jakého pes může dosáhnout. Je to meta, ke které se mohou dopracovat se svými psy jen nejlepší chovatelé obdaření vytrvalostí. 

Chápejte! Aby pes mohl získat titul šampion musí napřed na výstavách či soutěžích řádně dosáhnout  „čekatelství“. 

Nejlepší psi v Česku

V České republice na výstavách získávají nejlepší mladí psi CAJC „čekatelství šampionátu mladých“ a CAC  „čekatelství šampionátu ČR“. Udělování titulu určuje zvláštní řád. 

Příkladně čekatelství šampionátu práce( výkonu) CACT se uděluje nejlepšímu jedinci plemene na mezinárodních, republikových, národních či speciálních klubových soutěžích a zkouškách výkonu konaných v ČR na kterých jsou discipliny schválené pro udělování tohoto titulu a zařazených na základě požadavků členů ČMKU do plánu vrcholových výcvikových akcí. CAST se může udělit nejlepšímu psovi nebo feně, kteří se v soutěži umístili na 1. místě nebo splnili předepsaný bodový limit. Druhý pes nebo fena v pořadí v I. ceně nebo se splněným bodovým limitem může obdržet Res. CACT. Ten se může udělit i

psovi nebo feně, kteří již titul Šampion práce mají.  Za zmínku jistě stojí, že CAST  a Res. CACT nejsou tituly nárokové. Udělují se za mimořádně kvalitní výkony předváděné v průběhu celé soutěže. 

Pomýšlíte na dosažení mety šampiona?

Výstavní psi v zahraničí

Mezinárodní šampion krásy FCI musí získat na dvou zahraničních výstavách v různých zemích od různých rozhodčích s odstupem jednoho roku CACIB (certificat d´ aptitude au championat international de beauté). 

Nejvyšším oceněním výkonu pracovních psů je CACT a CACIT, dostihoví psi získavají CACIOB a pro psy soutěžící v agility bylo nově zřízeno “čekatelství“ v šampionátu agility CACIAg.