Potřebujeme boudu pro psa

Datum:
28.6.2014 10:38

Pořídit si vhodnou boudu pro psa není zanedbatelná maličkost. 

Škoda, že zatím nikdo nepřišel s myšlenkou - uskutečnit národní výstavu, kde by byla k vidění rozmanitá díla lidové tvořivosti. Boudy a boudičky pro české a moravské psy. Že nejde o nápad postavený na hlavu můžete vzít jed. Zhusta jde o zcela nevyhovující psí obydlí. 

Není bouda jako bouda

Že bouda pro psa neplní účel poštovní schránky ví každý. Málokdo si, ale připouští, co funkční bouda obnáší z hlediska výběru materiálu na stavbu, z pohledu velikosti, užitných vlastností a neposlední řadě i samotného umístění v prostoru. „Můj pes je aktivní, zvědavé zvíře, pokud nespí v boudě se příliš nezdržuje,“ můžete namítnout. Vžijete-li se do role psa v bdělém stavu za slunečného i vyloženě nepříznivého počasí před kterým ho má bouda chránit možná přijdete na to, co psovi na jeho „bytečku“ nevyhovuje.    

Požadavky na psí příbytek

Má-li bouda plnit svůj účel měla by být dokonale izolovaná. Dvojité stěny se vyplňují izolační hmotou nejlépe nerostného původu. Před vlastním kotcem musí být otevřená předsíňka, kde pes může za nepříznivého počasí ležet a vyhlížet ven. Aby bylo možné boudu pravidelně čistit je při stavbě nutné počítat se snímatelnou pultovou střechou nebo odklápěcí přední, či zadní stěnou. Stěžejním parametrem je velikost boudy. Obecně řečeno neměla by být pro psa těsná. Pro středně velké psy se hodí boudy asi metr dlouhé, 70-90 cm široké a 80-100 cm vysoké. Pro velké psy 150 x 100 cm s odpovídající výškou. Pes se musí v boudě postavit, otočit a pohodlně natáhnout. Nadměrně velká bouda neskýtá zvířeti útočiště před zimou, protože si ji vlastním tělem nevyhřeje. Tomu, lze odpomoci vhodnou podestýlkou a zakrytím vchodu do boudy závěsem ze silné tkaniny. U boudy kterou pes využívá po celý rok je vhodné vytvořit malý podstřešní prostor, který dobře izoluje. Bouda nikdy nesmí stát přímo na zemi, aby do ní odspodu nevzlínala vlhkost. Měla by být na izolované podezdívce. 

Kam mám boudu umístit?

 

Orientace boudy je velmi důležitá V boudě, obrácené nesprávným směrem se psi nezdržují rádi. Do boudy nesmí foukat. Vstupním otvorem má být orientována k východu nebo jihovýchodu. Stát musí vchodem po svahu nikdy proti svahu. Pes potřebuje sledovat dění kolem. Pokud z boudy dobře nevidí musí neustále vylézat, aby měl potřebný výhled.