Přeskokové jednání

Datum:
12.11.2014 21:20

Stresovaní a nejistí psi, ale také ti,kteří mají nějaký psychický problém

mohou vykazovat takzvané „přeskokové jednání“. O co jde? 

„Přeskokové jednání“ je náhradní činnost, kterou se pes snaží uvolnit vnitřní napětí. 

Prakticky to znamená, že při přetížení nervové soustavy začne vykonávat jinou činnost, než jakou po něm chcete. 

Pes, který se cítí být přetížený a unavený začne příkladně předstírat, že se potřebuje vyprázdnit. Žere trávu a podobně. 

„Přeskokové jednání“ může vzniknout i v případě, že na psa působí dvě protichůdné pohnutky, a on se nemůže rozhodnout, co by měl vlastně dělat.  

Takové chování se projevuje zíváním, škrábáním se, okusováním tlapek, olizováním čenichu, dýcháním s vyplazeným jazykem, či skákáním. Gesta psa je vždy nutné posuzovat v souvislosti s okolní situací.

Přeskokové jednání

Pes samozřejmě může zívat po probuzení anebo odpočinku. Škrábat se nebo si okusovat tlapky protože  ho něco svědí. Zrychleným dechech reagovat na zvýšenou teplotu nebo horko. 

Určitý signál, proto ještě nemusí znamenat „přeskokové jednání“. 

Typickým příkladem „přeskokového jednání“ je situace, kdy máte psa na zahradě, a za plotem pobíhá hárající fena. Díky plotu, který je dělí pes nemůže uspokojit svoji touhu. Situaci vyřeší po svém. Začne dělat něco jiného… 

 

Nejčastějším důvodem „přeskokového jednání“ psa bývá  únava ze složitého či dlouhého cvičení, které s ním provádíte. Ale třeba i vaše povely, které nejsou jednoznačné. Pes jim nerozumí a neví, co má dělat. Pokud pes svým chováním demonstruje „přeskokové jednání“ často,- měli byste se zamyslet nad plánem jeho výcviku.