Program prevence má zelenou

Datum:
21.3.2015 10:22

Nemocnost psů bije do očí. Statistiky o úmrtnosti nikdo nevede. 

Psí život vzdalující se na hony přirozenosti je křehký. Čím více nesouladu s přírodou, o to více nemocí, strádání, a utrpení zvířat. Drsná realita pro naše mazlíčky na kterou je lepší nemyslet. 

Cestu z kopce by měl ovlivnit program prevence skloňované v odborných kruzích ve všech pádech. Specialisté na veterinární péči ji spatřují ve třech rovinách: 

Primární prevence

Zaměřené na zdravé jedince s cílem předcházet onemocněním, což je možné dosáhnout i ovlivňováním

nevhodných stravovacích návyků a vhodné diety.

 

Sekundární prevence

Cílenéna včasné zjištění onemocnění s úkolem zabránit jeho rozvoji. Z hlediska sekundární prevence nemusí jít jen o nemoc, ale i  zdravotní potíže související s věkem pacienta.

 

Terciární prevence

Představuje sledování již nemocných pacientů v průběhu léčby a po jejím skončení, aby mohla být včas odhalena případná recidiva.

 

Systém odborné veterinární péče zahrnuje i sérii preventivních a diagnostický programů zaměřených na nejohroženější skupinu. Psy a kočky s možnými riziky spojenými s jejich zdravotním stavem. Díky novým technologiím a kvalitní službám referenčních laboratoří  nezaostávajících za světovým standardem je tak možné i u nás provádět diagnostické testy mnohem rychleji než dřív. 

Program prevence v České republice má zelenou. O tom se zřejmě spory nevedou. Otázkou pro farmaceutické firmy, výrobce krmiv i samotné chovatele zůstává,- z čeho  chatrné a špatné zdraví našich čtyřnohých přátel pramení? Že se z nás stávají stálí klienti veterinárních ordinací rozhodně nikoho těšit nemůže.