Psi, bytosti milující

Datum:
20.12.2014 00:16

Psi nerozlišují lidi podle vyznání. Jsou součástí života  ateistů i věřících. 

Pes je tvor milující, který člověku každý den připomíná, že ho potřebuje. Pro lidičky, kteří mají pocit, že na nich nikomu nezáleží může být  pes pravým požehnáním. Někdo o vás stojí! 

Něco o tom vědí i Štěpán s Vlastičkou, kteří vychovali tři děti. „Rozutekli se nám do světa. Zůstali jsme dočista sami. V rádiu jsme slyšeli pořad o opouštěných psech.“ Vzpomínají, jak se rozhodli, že navštíví psí útulek, aby se na vlastní oči přesvědčili, jak je o zatoulané a opuštěné pejsky postaráno. Navzájem tajně doufali, že se domů sami vracet nebudou.    

V přeplněném útulku je přivítal psí štěkot. Mezi kotci si  všimli psa, který o upoutání pozornosti neusiloval. Byl umístěný jakoby stranou od ostatních. Ošetřovatelka jim vysvětlila, že vyžaduje zvláštní péči. Tříletá fenka basethaunda Marija byla hluchá. Do útulku se dostala po té, co její páníček po mozkové příhodě zůstal upoutaný na lůžko a nemohl se o ni starat.  

Smutné oči  fenky chytily Vlastičku se Štěpánem za srdce. Její handicap pro ně nebyl v dané chvíli podstatný. Náročných věcí se ve svém životě nebáli. Na klidnou k lidem laskavou Mariju se usmálo štěstí. Manželé Andělovi ji adoptovali.  

Po půl roce svorně přiznávají, že jim péče o neslyšící Mariju otevřela nový pohled na svět a vlastně i lásku.

„Musíme být stále ve střehu. Nemůžeme ji jako jiné psy nechat volně běhat venku. Zajistit bezpečí pro hluchého psa vyžaduje zvýšenou péči a pozornost. Jinak je schopna s námi vést v podstatě normální život,“ líčí  Štěpán Anděl.

Psi bytosti milující  

„Marija je pro nás zosobněním nejlaskavějšího psa na světě. Její páníček, podle toho, jak ji vychoval musel být krásný člověk. Podařilo se nám vypátrat, kde žije. Marija šla na návštěvu s námi. Páníčka poznala okamžitě. Postavila se k jeho posteli na zadní a vděčně mu olizovala ruku. Přešťastní byli oba,“ vypráví o dojemném setkání paní Vlastička. 

Čemu to nasvědčuje? Že andělské počínání nepodléhá času ani omezení. Andělům žijícím mezi námi stačí ke štěstí, když mohou pomoci nehledě na obtížnost.