Nechte se vyšetřit svým psem.

Datum:
6.1.2019 23:27
Autor:
Robert Panocha

 

 

Lékařský výzkum prokázal biochemické látky, markery charakterizující různé nemoci v dechu lidí. Citlivý psí nos je dokáže identifikovat. Studiemi byla prokázána schopnost psů z pachu moči zjistit karcinom močového měchýře. Psi z dechu pacienta dokázali rozlišit i rakovinu plic a prsu. 

Svojí zkušeností s rakovinou prošla i Maureen Burnsová. Na nemoc ji upozornilo neobvyklé chování jejího desetiletého psa. Křížence červené kolie. Ze změny Maxova chování Maureen vytušila, že něco není v pořádku. Jinak hravý a veselý pes byl nepokojný, čenichal kolem ní a nosem ji pošťuchoval do pravého prsu. Prohmatáním zjistila bulku. Třebaže mamograf nic neprokázal, Maureen požádala o biopsii. Nález byl pozitivní, jednalo se o maligní nádor. Podstoupila dvě operace při kterých byl nádor úspěšně odstraněn. 

Po návratu z nemocnice ji Max radostně přivítal Přestal čichem zkoumat její prs i dech. Opět se choval normálně.

Maureen je dodnes přesvědčená, že jí Max zachránil život.  

Maureen Burnsová začala podporovat činnost dobročinné organizace „Cancor and Biodetection Dogs“, která se zabývá výcvikem psů k čichové diagnostice lidských chorob, zejména rakoviny a cukrovky. 

 

„Maureenin příběh není ojedinělý. Slyšeli jsme o psech, kteří bez výcviku u svých majitelů rozeznali melanom i  jiné zhoubné nádory,“ prohlásila mluvčí dobročinné organizace.

 http://medicaldetectiondogs.org.uk/