Správný timing při výchově malých psů

Datum:
1.10.2017 10:53

Při výchově psa je vždy žádoucí vystižení správného okamžiku. 

Malí psi se učí poslušnosti a dovednostem stejně nadšeně

jako jejich velcí kamarádi. Ukočírovat roztomilé mazlíčky, jejichž výchova nebývá majiteli brána vážně je v mnoha rodinách vnímáno jako předem prohraná bitva. Nezřídka přitom vzniká vážný problém, jak svérázné pejsky ochránit před  možným nebezpečím. 

Jste si jistí, že s vámi mazlík cvičí? Že výchovné principy jsou k ničemu, když to nefunguje, dle  vašich představ? Vžijte se do role psa, a začněte znovu! Pokud to s výchovou myslíte vážně, odpovězte si na otázku, kde je psáno, že váš pes musí být neustále středem pozornosti? Pracujte na tom, aby si vás všímal! 

1. Pes se musí naučit řídit se podle Vás. Přidělte proto

    svému mazlíčkovi jeho místo a úlohu ve společenství 

    psů a lidí. Nevyjasněné poměry v hierarchii psovi na

    jistotě nepřidají. 

2. Naučte pejska slyšet na základní povely: Ke mně,

    sedni, místo, zůstaň, k noze, stačí, ne.Vysílejte vždy

    správné signály. 

3.. Ovládejte svoje emoce a pracujte na tom, aby vám

      pejsek věřil. Vezměte na  vědomí, že pes je chytré

      zvíře, které se učí všemu a  všude. Počítejte s tím,

      že pro sebe z každé situace vyvodí závěry, podle

      kterých bude řídit svoje chování.   

 Správný timing při výchově malých psů

 

 4. Trpělivě a vytrvale usilujte o požadované chování.

     Nežádoucí chování byste měli podle situace ignorovat

     nebo verbálně kategoricky odmítnout slovním

     signálem: „NE!“ Nedovolte,  aby s vámi zvíře, když si

      usmyslí manipulovalo. Buďte v tom důslední!   

5.  Využijte každou příležitost, kdy se může váš vztah

     posílit. Správné chování psa posilujte pochvalou a

    odměnou. Opravte psa přesně v okamžiku, kdy provádí

     něco  nedovoleného, či zakázaného. 

6. Svědomitě procvičujte známé i nové povely a úkoly. 

    Snažte se, aby přitom pejska nic nerozptylovalo. Činí-

    li vám výchova problémy, nebude od věci požádat o

    pomoc psího trenéra.