Vývojová období loveckého psa

Datum:
10.2.2015 21:13

U všech skupin plemen loveckých psů –honičů, slídičů i ohařů, lze rozdělit život psa z hlediska soužití s myslivcem 

na pět období. 

Období před dosažením pohlavní dospělosti

Dá se charakterizovat jako poskytování příležitosti k probuzení a rozvinutí vloh zvířete a ke hře, která slouží k navázání důvěry. K pěstování poslušnosti bez nátlaku s dávkou tolerance majitele. V tomto období se probouzejí lovecké vlohy honiče, slídiče i ohaře. 

Vývojová období loveckého psa

Období pohlavního dospívání

Trvá zhruba 2 měsíce. V tomto období se vytváří vztah zvířete k vůdci smečky. Podřízený člen- pes je prostřednictvím intenzivního výcviku veden k poslušnosti za přiměřeného nátlaku. 

Období přípravy v honitbě na zkoušky

Začíná po dokonalém zvládnutí cviků v poslušnosti, včetně přinášení u ohařů a slídičů, což spočívá ve zvládnutí odborných disciplin, upevnění poslušnosti a ovladatelnosti v honitbě. Končí absolvováním zkoušek. 

Zavedení loveckého psa do praxe

Začíná po absolvování zkoušek lovecké upotřebitelnosti. Majitel psa se v tomto období řídí zásadou, že přednost před vším ostatním má dohledávka a dosled poraněné zvěře. Po úspěšném zvládnutí těchto disciplin dojde na ostatní. 

Vedení psa v myslivecké praxi 

Nezbytným předpokladem pro úspěšné zavedení mladého loveckého psa do praxe, přesně řečeno do praktického výkonu myslivosti je sebekázeń vůdce. Nezastupitelným posláním loveckého psa je dohledávka střelené a postřelené drobné zvěře a dosled poraněné spárkaté zvěře. Vůdci musí být proto jasné, že mladému psovi může zadávat jen takové úkoly, které může spolu s ním úspěšně zvládnout. Volí  postup od jednoduššího ke složitějšímu. V touze po úlovcích by majitel neměl zapomíná na práci, kterou věnoval výchově svého zvířete, tedy na samotného psa.