Výživové potřeby psí maminky

Datum:
6.3.2015 10:53

Březost a kojení jsou pro psí maminku obdobím výdeje sil. 

Vyhovět výživovým požadavkům a potřebám feny na vrcholu březosti a v době v období kojení by mělo být v zájmu každého chovatele. 

Fena dodává stavební látky štěňatům. Zaslouží si proto energeticky hodnotnou potravu. Ta nesmí postrádat proteiny s hodnotnými esenciálními aminokyselinami. 

Spotřeba energie se výrazně zvyšuje v poslední třetině březosti přibližně od  40. dne. Na konci březosti by fena měla dostávat  1,5 násobek své normální energetické spotřeby. Obecně platí , že by neměla celkově přibrat více než  25% své hmotnosti.

 Výživové potřeby psí maminky

Porod stojí fenu hodně sil. Má-li mít pro výživu štěňat dostatek mléka potřebuje energeticky bohatou stravu. Potřeba energie stoupá do 4.týdne kojení až na trojnásobek obvyklé spotřeby.

 U fen s nedostatkem vápníku se může v období kojení projevit život ohrožující poporodní eklampsie.  

Poporodní eklampsie kojící feny 

Mléčná horečka, laktační tetanie, hypokalcémie -je život ohrožující, akutní onemocnění kojících fen doprovázené křečemi, poruchami vědomí i  úhynem. Nejčastěji se objevuje u fen během prvních čtyř týdnů po porodu. Postihuje malá a střední plemena s nadměrnou produkcí mléka nebo neklidné feny pečující o nadměrný vrh.

Za hlavní příčinu eklampsie se považuje snížení hladiny vápníku v krvi.

Svůj podíl na poklesu zejména ionizované formy  má  i  výživa  březí feny.

 V důsledku nadměrného přísunu vápníku v graviditě dojde k negativnímu ovlivnění 

příštítné žlázy, která po porodu z důvodu snížené funkce a  nadměrné ztrátě vápníku mlékem nedokáže udržet koncentraci vápníku v krvi v normálním rozmezí.

V počátku lze pozorovat vyčerpání, neklid, nervozitu feny s nezájmem o štěňata.

K prvním příznakům patří tření hlavy o zem. Nastupuje žíznivost, zvýšené

slinění, zrychlené dýchání a postupný nástup křečí. Objevuje se horečka,

překrvení sliznic a zrychlení tepu. Fena může upadnout do šoku.

Problém eklampsie spočívá v rychlém  nástupu a průběhu. Od prvních příznaků k rozvinutí klinického obrazu může dojít během patnácti minut až několika hodin. K odborné lékařské pomoci musí dojít  okamžitě po rozpoznání prvních příznaků. Eklampsie by jinak mohla skončit smrtí feny.

V zájmu  prevence se doporučují  menší  vrhy a včasné odstavení štěńat. Z chovu je nutno vyřadit feny, u kterých se hypokalcémie objevuje při každé laktaci.