Pozor, váš pes má cukrovku!

Datum:
25.9.2018 08:44
Kategorie:
Cukrovka, Péče o zdraví,

Vzhledem k nedostatečné produkci inzulínu má organismus schopnost zužitkovat jednoduchý cukr, který vzniká rozkladem cukrů složitějších.

V důsledku toho se zvyšuje hladina krevních cukrů v těle, krevním séru, a když dosáhne určité výše, organismus začne vylučovat glukózu moči. To dále prohlubuje krizi hospodaření s glycidy v organismu, což se nepříznivě prohlubuje na hospodaření s tuky a bílkovinami, až nakonec dojde k rozvrácení celé přeměny látkové. Přítomnost cukru v moči s sebou přináší intetenzivější vylučování tekutin a tím se dostavuje pocit žízně. Ztrátou vyplaveného cukru uniká organismu energie a dochází k hubnutí zvířete.

Příznaky: velká žíznivost, hladovost, snížení váhy, únavnost organismu, neochota k pohybu, zápach moči a dechu v podobě acetonu, šedý zákal.

 

Domácí léčba: onemocnění cukrovkou se častěji vyskytuje u jedinců obézních, málo aktivních, častěji u starších jedinců. Celková, tudíž i domácí léčba je postavena především na dietě, v níž je uměle snížen obsah uhlohydrátů. Po poučení lékařem podává majitel psu v těžkých případech pravidelně inzulín v injekční formě. Podávání tablet, uměle snižujících hladinu krevního cukru, jež je běžné při léčení této choroby u lidí, se u psů příliš neosvědčilo.