Je možné včas poznat zelený zákal u psa?

Datum:
4.8.2019 18:25
Autor:
Kateřina Lulkova

Zelený zákal – tj. glaukom

Glaukom, který se laicky nazývá zelený zákal čočky. Onemocnění, které je spojeno se zvýšeným nitroočním tlakem. Jedná se poměrně o častou poruchu vidění psa. Řešení vyžaduje značnou trpělivost a pochopení ze strany majitele. Včasné rozpoznání onemocnění má značný vliv na úspěšnosti léčby. Jako efektivní ochranné opatření se jeví zařazení genetické kontroly u náchylných plemen. Nicméně prvotní impuls musí dát nejprve majitel psa, který je se svým psím přítelem denně a tak by měl zaznamenat jisté změny. Které to jsou v případě tohoto onemocnění?

Nejčastější příznaky

Symptomy jsou samozřejmě rozdílné, neboť závisí na věku psa, rychlosti vzniku onemocnění a době trvání. Mezi hlavní příznaky, které nelze přehlédnout, je exoftalmus (vysunutí oka z očnice), luxace čočky (vysunutí z normální polohy), křečovitý stah víček, rozšířená zornice, otok rohovky, které způsobuje kouřově namodralé až mléčné zabarvení rohovky, překrvení oční běliny, změny vidění, poruchy orientace.

Mezi další známky patří i změna v chování, která často souvisí právě s bolestivostí, dále se může jednat o nechutenství, depresi, agresivitu či naopak apatii, vyhledávání klidného a tmavého místa.

Nezbytné vyšetření odborníkem

Veterinární lékař provede vyšetření, kdy gonioskopií odhalí, zda jde o primární či sekundární glaukom, tj. zelený zákal. Stanovení léčby závisí na příznacích, komorovém tlaku, době trvání onemocnění, daném věku psa.

Úspěšnost léčby se odvíjí od včasného rozpoznání. Provádí se medikamentózně, chirurgicky či laserem. U psů se nejčastěji tento problém řeší léčbou pomocí vhodných medikamentů. Rovněž je možno u nás vyhledat veterinární lékaře specializující se na problematiku psího zraku.