K


Kafilerie Krematorium pro psy i jiná zvířata

 

KAI Zkratka plemene Kai-Inu (Kai)

 

KAO Zkratka plemene Kavkazský pastevecký pes (Kavkazskaia Ovtcharka)

 

Kapří hřbet Vysoce klenutá bedra

 

Karjalankarhukoira Karelský medvědí pes

 

KBT Zkratka plemene Kerry blue terier (Kerry Blue Terrier)

 

KCS Zkratka plemene King Charles španěl (King Charles Spaniel)

 

KFL Zkratka plemene Lajka karelo-finská (Laika Karelo-Finskaia)

 

KCHLS Klub chovatelů loveckých slídičů

 

KII Zkratka plemene Kishu-Inu (Kishu)

 

KJ Zkratka plemene Korejský Jindo Dog (Korea Jindo Dog)

 

KJ Brno Kynologická jednota Brno, patron zkoušek ZOP a ZPU 1-2

 

Klabonos Horní linie nosního hřbetu (tlamy)se odklání od linie čela. Je to nos typický např.pro bulteriéra nebo pro chrty. Může se také v různé míře vyskytovat i u jiných plemen, kde je uváděn většinou jako přípustná odchylka od standardu.

 

Klečkaté běhy [myslivecky] Hleznové klouby jsou vybočeny na strany. Tím jsou zadní končetiny obloukovitě vyduty. Říkáme též, že pes má končetiny do "O".

 

Klešťový skus Řezáky horní čelisti těsně přiléhají k řezákům spodní čelisti.U většiny plemen se jedná o skus přípustný.

 

klíšťky 1.řezáky

 

Klus Nejpřirozenější typ pohybu psa, je rychlejší než chůze.

 

KM Zkratka plemene Knírač malý (Zwergschnauzer)

 

KMP Zkratka plemene Karelský medvědí pes (Karjalankarhukoira)

 

Kniha krytí Jde o chovatelský dokument, který obdrží každý majitel krycího psa. Zapisují se sem veškeré údaje o každé feně, kterou daný pes nakryl a následně také informace o narozených štěňatech.

 

Kniha odchovů Jde o chovatelský dokument, který obdrží chovatel pro každou svou chovnou fenu zvlášť a zapisuje do ní jednotlivé vrhy dané feny v pořadí, jak se štěňata rodila a další veškeré informace o nich, včetně informací o krycím psovi.

 

Knollovo vodítko Vodítko určené k rychlému vypouštění psa bez nutnosti shýbat se k němu. Připevňuje se k normálnímu vodítku přes rameno, nebo k vhodnému poutku. Vypouštění se provede lehkým stisknutím raménka pérka v úrovni ruky.

 

KO Zkratka plemene Německý ohař krátkosrstý (Deutscher Kurzhaariger Vorstehhund)

 

Koeficient příbuznosti Jde o stupeň příbuznosti vyjádřený v procentech.

 

Kohoutek Je to přechod který spojuje krk a hřbet. Základem kohoutku je vrchní okraj lopatek spojených mohutnou svalovinou, která uvádí do pohybu krk a hrudní končetiny. V tomto místě se měří výška psa, tzv. kohoutková výška.

 

Kohoutková výška Kolmá vzdálenost měřená od kohoutku k zemi. Měří se nejlépe na rovné podložce.

 

Kolostrum Jinak též mlezivo. Je produkováno fenou těsně po porodu (zhruba 24-48 hodin) a má jiné složení než mléko, které se tvoří později. Kolostrum má vysoký obsah bílkovin a tuků a je pro štěně mimořádně významným a také jediným zdrojem energie v prvních dnech života. Rovněž obsahuje i velmi důležité protilátky.

 

KOM Zkratka plemene Komondor (Komondor)

 

Kondice Současný tělesný stav jedince závislý na celkové péči, zejména na výživě, zdravotním stavu a tréninku.

 

Konstituce Je celková tělesná zdatnost jedince,která je dána souborem dědičně založených anatomicko-fyziologických vlastností.Je víceméně neměnná a každému jedinci již daná. Výraz pochází z latinského slova "constituo", což znamená skládat celek z jednotlivých částí.

 

KOO Zkratka plemene Kooikerhondje (Kooikerhondje)

 

Koprofágie Koprofágie je požírání svých nebo cizích výkalů.

 

Kotec Místo vyhrazené k ubytování psa. Skládá se ze zastřešené části a z části kryté jen pletivem nebo mřížemi. V zastřešené části se nachází bouda. Kotec by měl být umístěn v závětrné straně domu, ale tak, aby měl pes přehled o dění kolem sebe.

 

KR Zkratka plemene Kromforländer (Kromforländer)

 

krajáky 3. řezáky

 

Kravský zadek [myslivecky] Hleznové klouby se vbočují, jdou k sobě a tlapy jsou vysunuty z polohy směrem dopředu a na strny. V tom případě říkame, že jsou běhy do "X" a mluvíme a kravském postoji.

 

KRO Zkratka plemene Krašský ovčák (Kraski ovčar)

 

Krycí list Je to jeden ze základních chovatelských dokumentů, na kterém příslušný klub prostřednictvím poradce chovu potvrzuje souhlas se spojením chovných jedinců na něm uvedených. Pro jednu fenu poradce chovu navrhuje a na KL vypisuje 3 vhodné psy. Chovatel se může dle svého uvážení rozhodnout pro kteréhokoliv z nich. Uskutečněné spojení je nutné na KL stvrdit podpisem obou majitelů.

 

Kryptorchid Samec trpící kryptorchismem.

 

Kryptorchismus Je to vada, kdy psovi chybí nebo má nesestouplé ( skryté v tříselném kanálku)jedno nebo obě varlata.Hovoří se o jednostranném nebo oboustranném kryptorchismu. Jednostranní kryptorchidi mohou být plodní. Pokud zcela chybí jedno varle, jedná se o monorchida. Varlata by měla sestoupit nejpozději do 12tého týdne věku psa.Kryptorchismus je dědičný a jedinci s tímto postižením se vyřazují s chovu (i jednostranní).

 

Krytí Pohlavní spojení psa a feny (páření)

 

KS Zkratka plemene Knírač střední (Schnauzer)

 

KS Zkratka plemene Knírač střední černý (Schnauzer Schwarz)

 

KS Zkratka plemene Knírač střední pepř a sůl (Schnauzer Pfeffersalz)

 

KTO Zkratka plemene Katalánský ovčák (Gos d'Atura Catala)

 

Kupírování Jde krácení uší nebo ocasu. Kupírování uší je v ČR podle zákona zakázáno. U ocasu se podobný zákrok zatím připouští.

 

KUV Zkratka plemene Kuvasz (Kuvasz)

 

KV Zkratka plemene Knírač velký (Riesenschnauzer)

 

Kvítek Hra pro závod Agility - tato hra vznikla v Lounech na tradičních závodech „O lounský kvítek“. Parkur se skládá ze čtyř symetrických okruhů překážek, každý okruh obsahuje 4 překážky. Mezi okruhy je vprostřed stůl, z něhož se startuje (libovolná poloha psa na stole). Nejprve se běží okruh označený číslem 1, po něm okruh číslo 2, 3 a 4. Mezi jednotlivými okruhy vždy následuje stůl a na něm nejprve poloha „sedni“, po 2. okruhu poloha „stůj“ a po 3. okruhu poloha „lehni“ (vždy na 5 sekund). Cíl je rovněž na stole. V závěrečném hodnocení rozhoduje počet získaných bodů, potom teprve dosažený čas. Bodování je podobné jako v Trivial Pursuit – za první překážku v okruhu 1 bod, za druhou 2 atd., celkem tedy za jeden okruh maximálně 10 bodů. K tomu se v případě, že pes bezchybně provede všechny 3 polohy na stole (tedy aniž by se např. zvednul z polohy „lehni“ předčasně), připočítává Joker (žolík) 15 bodů. Pokud pes udělá na okruhu chybu, příslušný počet bodů za překážku se nezapočítává, totéž platí při odmítnutí (není třeba opravovat).

 

Kynologie Je nauka zabývající se studiem psů. Název pochází z řeckého kyon - pes a logos - vědění.

Na této stránce jste se dozvěděli, jaký je význam slova K. Je to krátké vysvětlení pojmu. Uvedené informace se snažíme ověřit z několika zdrojů. Termín K samozřejmě může mít jedno nebo několik významů, nebo - li homonym.

Kontakt - wikidog@wikidog.cz  | Webové stránky vytvořil cyNet