Nemohl se náš pes něčím otrávit?

Datum:
8.2.2019 11:06
Autor:
Robert Panocha

Rychlý průběh otravy může mít fatální následky… 

Otravy psů nejsou něco, co by bylo na denním pořádku.

O to nebezpečnější situace ohrožující zvíře na životě může nastat. Existuje-li podezření na otravu na nic nečekejte a spěchejte k lékaři! 

Malér na dosah

Hubíte plže pesticidy? Jste k možnému maléru blíž než si myslíte. K tomu, aby váš pes onemocněl stačí povrchové znečištění prostředky které se vstřebávají do těla i kůží. Postižení se projeví neklidem zvířete, zvracením, průjmem a dostavit se mohou i křeče. Jedovaté látky, které prostředky tohoto druhu obsahují v podobě derivátů benzenu, metaldehydu může pes na zahradě má-li k nim přístup i olízat. To způsobí zvracení, zvíře má vysokou teplotu a může upadnout i do bezvědomí.  

Velice nebezpečná je i otrava jedem na krysy. Návnada na bázi kumarinu zabraňuje srážení krve. Otrávený pes těžce dýchá, má slabý a zrychlený tep, zvrací krev, má krvavý průjem a na těle se mohou začít objevovat podlitiny. Bez rychlé lékařské pomoci dochází k bezvědomí a neodvratné smrti zvířete. 

Všeteční, zvídaví, psi mohou ochutnat a pozřít leccos. Při naší neopatrnosti nelze vyloučit ani léky. Příkladně aspirin se najde skoro v  každé domácnosti. Pokud to nevíte, na  kyselinu acetylsalicylovou jsou velmi citlivé kočky! Větší množství aspirinu, které pes náhodou sežere se pravděpodobně projeví  zvracením. Zvíře ovšem může propadnout apatii i ztratit vědomí. V případě, že mu není poskytnuta lékařská pomoc i uhynout.  Jakmile zjistíte, že došlo k požití většího množství pilulek aspirinu snažte se u psa neprodleně vyvolat zvracení tím, že mu vpravíte do tlamy trochu teplé slané vody.

 

Co pomůže zvěrolékaři 

Podezření na otravu vzniká v okamžiku, kdy zvíře prudce zvrací, má křeče, je otupené, či upadá do bezvědomí. Životně důležité je proto zjistit, s čím mohl pes přijít do styku? Co sežral je často možné odvodit i z pohozených obalů. Pokud se nám v nastalé situaci nepodaří zjistit potenciální zdroj otravy, práci zvěrolékaři se stanovením diagnózy, potažmo identifikací jedovaté látky může usnadnit vzorek odebraných zvratků potřebných k rozboru. Cennými jsou pro lékaře informace a údaje, kdy se objevily první příznaky a v jaké podobě. Mohou přispět k záchraně otráveného zvířete.