Pes coby dárce krve

Datum:
1.7. 08:36
Autor:
Kateřina Lulkova

Krev je oprávněně označována za životadárnou tekutinu. Stejně jako u lidí, tak dochází i u psů k situacím, kdy je možná záchrana pouze díky transfúzi krve. Především jde o akutní stavy, jako jsou například otravy jedem, úrazy, autoimunitní hemolytické anémie.

Dále se jedná také o chronicky probíhající onemocnění, která se musí řešit chirurgicky, ale které zároveň zapříčiňují pokles počtu červených krvinek či krevních destiček, například jde o některé nádory sleziny apod. Pro bezpečný a bezproblémový chod operace je tak nezbytné chybějící krvinky doplnit prostřednictvím transfúze.

Jen tak pro zajímavost, krevní skupiny u psa jsou klasifikovány dle DEA (dog erythocyte antigen). Systém DEA rozeznává 6 hlavních krevních skupin u psa a to 1.1, 1.2, 3, 4, 5 a 7. Jeden jedinec může však mít i několik faktorů najednou.

Jaký pes může být dárcem?

  • váha dárce musí být minimálně 20 kg, ideálně však 25 kg a více
  • mladší až střední věk, tj. od 1 roku do cca 6 až 7 let
  • dárce nesměl být v minulosti sám příjemcem krevní transfúze
  • zdravý jedinec, který nesmí trpět chronickým onemocněním (diabetes, epilepsie, selhávání ledvin)
  • psí dárce nesmí užívat trvale léky
  • pes musí mít v pořádku očkování, avšak poslední vakcinace nesmí být provedena cca 2-3 týdny před odběrem
  • nesmí být v rekonvalescenci po operaci, vážnějším úrazu či infekčním onemocnění
  • je samozřejmě třeba, aby byl psí dárce ovladatelný při samotném odběru

Pes či fena?

Darovat může každý pes, který splňuje výše uvedené. Rovněž mohou být dárci i kastrovaní jedinci. Co se týče fen, tak zde mohou darovat ty, které nerodily a v době odběru nesmí hárat.

Jak často a kolik krve se může darovat?

Teoreticky pes splňující veškeré podmínky může darovat zhruba každé 3 týdny, ale lepší a vhodnější je odebírání až po půl roce.

Psi vážící více jak 30 kg mohou darovat plnou dávku, což je okolo 500 ml. Psi vážící méně, tj. 20 až 30 kg dávají poloviční dávku. Při správném a odborném odběru nehrozí prakticky žádné riziko. Pouze u psů, kteří by byli v době odběru oslabeni či by se jim odebralo nepřiměřené množství, by mohla nastat celková slabost nebo jiné komplikace v závislosti na chybě.

Jak a kde darovat?

Existuje registr dárců, do kterého se můžete zaregistrovat. Nejlepší je však nejdříve tento fakt konzultovat s vaším veterinárním lékařem. Některé veterinární kliniky mají takto ve svém záznamu právě vhodné dárce a v případě urgence je kontaktují a provedou odběr.

 

 


Další články