Rozumíme psí řeči?

Datum:
8.1. 19:31

Psi umějí mnohem více, než jen štěkat… 

Pes umí vzdychat, zívat, mručet, cvakat zuby i decentně zakašlat. Zvukové projevy psů mají vždy nějaký význam.. Dají se psy vydávané zvuky na základě ostatních tělesných signálů pochopit? 

Štěkání

Štěkot psi využívají v nejrůznějších situacích. Někteří lidé myslí, že štěkání nemá speciální význam, že jde o zvuk, který není nositelem informace. Psi štěkají, když jsou rozrušeni. Bývají přitom značně hysteričtí. Štěkotem nás pes může vyzývat ke hře, smíšeným štěkotem signalizuje svoji nejistotu, výhružným připravenost k obraně. Někteří psi jsou spíše „mlčenliví“ a jiní co se týče štěkotu naopak „sdílní“. Pokud jde o štěkot obtížný pro okolí, lze ho ovlivnit v závislosti na schopnostech psa výchovou. 

Vrčení

Také vrčení může znít velmi rozdílně.Od velmi krátkého „rr“až velmi dlouhé. Od velmi hlubokého po značně vysoké vytí. Význam vrčení závisí na doprovodných signálech zprostředkovaných pohyby těla a mimikou. Pokud je vrčení spojeno se „signály hry“ jedná se o výzvu ke hře. Stejný zvuk doplněný jinými signály bývá naopak varováním nebo hrozbou. Psi umí vrčet při nádechu i výdechu takže vrčení může trvat i několik minut. 

Kňučení

Kňučením, velmi vysoké nebo slabé „ii“ pes vyjadřuje psychický stres. Pes kňučí, když se cítí být nejistý nebo má strach. Kňučení, ale také slouží k ukonejšení dominantního protivníka nebo při upozornění na bolest. 

Vytí

Schopnost výt, plně znějící „uu“se u jednotlivých plemen liší. Zatímco někteří psi nikdy nevyjí, jiní iklinují k tomu, že se inspirují zvuky prostředí. Pes může výt, když slyší z rádia nebo televize určitou hudbu nebo zvuky vydávané jinými zvířaty. K vytí může psa inspirovat siréna zabezpečovacího zařízení i zvonění kostelních zvonů. Pravděpodobně se jedná o instinktivní sladění. Vytí, lze pozorovat u psů žijících ve skupině. Společné vytí pomáhá posilovat pocit příslušnosti ke smečce a zároveň informuje konkurenty o tom, že dané území je zabrané. Vyje-li pes, který je sám zavřený v bytě, snaží se tím přivolat nepřítomnost sociálního partnera. Vytí pak kombinuje i štěkáním. Osamocené či sborové vytí bývá slyšet do vzdálenosti i několika kilometrů. 

 

 


Další články