Sportovní kynologie pro psy

Datum:
6.1. 23:27
Autor:
Robert Panocha

Od kynologie ke sportovní kynologii

Kynologie není jen výcvik psů

Mnohdy se pojem kynologie zaměňuje právě s výcvikem psů. To ale není správné, protože kynologie je vlastně věda o psech obecně. Zabývá se zkoumáním psů jako biologického druhu. Časem se však vžilo označení kynolog pro profesionální chovatele psů a lidi, zabývající se jejich výcvikem.

Kynologie je uznávaná věda, která má i vlastní mezinárodní federaci (FCI – Mezinárodní kynologická federace) a rovněž svoji českou obdobu, jíž je Českomoravská kynologická unie). Jelikož je kynologie pojmem, který zahrnuje mnoho oblastí, existuje dnes její členění na různá odvětví.

Sportovní kynologie pro psy

Jak se dělí kynologie? Podívejte se na některá její odvětví

Chovatelství psů

Chovatelem v pojmu kynologie není každý vlastník pejska. Jde o odvětví, jehož cílem je reprodukovat pejsky daného plemena, nebo plemena profesionálně křížit za účelem vzniku nového. Důležitým znakem profesionálního chovatelství je vylučovat z chovu nevhodné jedince – a to ať už jde o jejich zdravotní stav, tak třeba povahové vlastnosti nebo schopnosti. Nejtypičtějším příkladem různorodosti chovatelství jsou pracovní psi určení k myslivosti.

Vystavování psů

S chovatelstvím souvisí i výstavnická činnost. I ta je v podstatě považována za obor kynologie. V rámci výstav získávají psi mezinárodní ocenění a díky tomu jsou pak nejlepší jedinci vyhledáváni v rámci chovu daného plemena.

Zkoušky psů

profesionálních plemen, jako jsou lovečtí psi, asistenční psi, záchranářští psi nebo psi policejních a vojenských složek, je důležitou činností testování schopností psů po výcviku. Jednotlivé obory mají své vlastní, obvykle mezinárodní zkouškové řády, na základě kterých testování psů probíhá. V rámci profesních skupin někdy na výsledku zkoušky závisí, jestli pes bude nebo nebude zařazen do dalšího chovu. Své zkoušky mají ochranáři i záchranáři. Složitý zkušební řád je u myslivců, kde se po různých skupinách plemen psů, tzv. pracovních třídách, požadují různé schopnosti (například barvářské zkoušky, práce ve vodě, lesní zkoušky apod.). Speciální zkušební řád je i pro sportovní výcvik psů. Velice specifický pak například pro záchranářské lavinové psy apod.

Speciálními skupinami kynologie podle jejího zaměření je:

  • služební kynologie,
  • sportovní kynologie a psí sporty),
  • myslivost,
  • záchranářství.

Sportovní kynologie

Nebudu se teď věnovat každému typu kynologie podrobně, protože jde o velká témata, jenž si zaslouží mnohem větší prostor, než jen malý odstavec. Pozastavím se však u sportovní kynologie. Ta v sobě zahrnuje řadu činností, jenž dokážou prohlubovat vztah psa a jeho majitele, a současně nabízí psovi zábavu i potřebný pohyb. Nejde jenom o jednu obecnou činnost. Existuje řada psích sportů, jenž se k nám postupně dostávají ze zahraničí – především z Velké Brinánie nebo z USA. Nejznámějšími jsou agility, dog dancing, dog frisbee, coursing, obedience nebo flyball. Zapomenou ale nejde ani na severský psí sport mushing.

Proč dělat sportovní kynologii a pro koho je?

Obecně je třeba začít tím, pro koho vlastně je pes vhodným zvířetem. Podle mne pro každého, kdo mu umí poskytnout dostatek pohybu, zábavy a péče. A naopak pro každého, kdo ocení, že jej pes rozhýbe a stane se sám o sobě jeho koníčkem. Pokud mezi psem a jeho majitelem dojde k tomuto souznění, jde o pár, pro který se hodí sportovní kynologie. Pak už si jen stačí vybrat z mnoha odvětví podle schopností pejska i zájmu jeho majitele.


Další články