Zřejmě je potomkem hrubo srstnatého pinče. Jeho exteriér je miniaturizovanou věrnou kopií středního knírače.Malý knírač je velmi živý, temperamentní, vždy pozorný a hravý pes, kterému nic neujde.