Co bychom měli vědět, o této závažné dědičné vadě?