Tyto velké dogy obdivovali při dobývání Británie již Římané