Ohaři, čili stavěcí psi se používají při lovu k zajištění střelených zajíců nebo bažantů.