Retrívři nebo-li přinašeči získávají na oblibě chovatelů.