Za posuzování chovných jedinců a vrhů je zodpovědný poradce chovu, funkcionář chovatelského klubu, většinou zkušený chovatel někdy i rozhodčí.