Ovladatelný, i svéhlavý obr houževnatý v obraně svého území.