U všech skupin plemen loveckých psů –honičů, slídičů i ohařů, lze rozdělit život psa z hlediska soužití s myslivcem na pět období.