Poradce chovu musí dodržovat pravidla klubu

Datum:
6.6.2014 13:31

Špatný poradce chovu může skončit ze dne na den. 

Za posuzování chovných jedinců a vrhů je zodpovědný poradce chovu, funkcionář chovatelského klubu, většinou zkušený chovatel někdy i rozhodčí. V řeči diplomatů „persona“ s právy a povinnostmi avšak (ne)velkými pravomocemi. Poradci chovů patří mezi veřejně uznávané osobnosti.

 

Co si štěbetají vrabci?

Poměry v klubech nejsou ideální. Přilévat olej do ohně nikdo nechce. Jakou politiku razí poradci chovů bývá, podle kritiků obestřeno tajemstvím. Zpřísnění stanov, změna lidí a zavedených postupů údajně není na programu dne. Špitá se o protěžování psů některých majitelů i přivírání očí nad úzkou příbuzenskou plemenitbou, kterou se mají „utužovat“ dobré exteriérové vlastnosti psů. A obrana prý proti tomu není žádná. Do pravomocí poradce prakticky nikdo nezasahuje, upozorňují kritici na sociálních sítích.

 

Co je povinen posoudit poradce chovu?

Obecně platí , že poradce chovu navrhuje spojení vhodných jedinců. Pro každé krytí vystavuje krycí list, obsahující údaje o psu i o feně, obou majitelích a datum vrhu. Je povinen posoudit  každé spojení, a nejméně jednou navštívit chovnou stanici s vrhem štěňat. Posoudit jejich úroveň a rozhodnout, zda štěňata mohou dostat průkazy původu. Zjistí-li vážné závady anebo nevyhovující kvalitu štěňat, může vydání průkazu pozastavit.

 

Právo poradce

Poradce chovu má právo odmítnout a vystavit krycí listiny. Odmítnout krytí feny ve špatném zdravotním stavu. Nepovolit opakované spojení jedinců, kteří spolu dali potomky se závažnými dědičnými vadami anebo takových kteří sami vykazují shodné nežádoucí vady. Poradce chovu má rovněž právo kontrolovat stav držení a výživy štěňat.

 

Přísná kriteria na funkci poradce

Poradce chovu musí dobře znát chovatelskou základnu plemene.Umět chovatelům poradit v otázkách chovu, za který je do jisté míry zodpovědný. Měl by disponovat odborností, dostatkem taktu a schopnostmi diplomata. Neměl by šetřit pochvalou za dosažené výsledky v chovu. Naproti tomu by měl chovateli dodat odvahu, a povzbudit ty, kterým se nedaří. Dobrý poradce chovu musí umět chovatelům sdělovat i nepříjemné a špatné zprávy. Máte-li dobrého poradce chovu važte si jeho  zkušeností, dobrovolné práce a morálního kreditu, kterého je bez rozdílu plemen v chovu psů zapotřebí jako soli.