Stěhování představuje zásah do života člověka i psa.