Pes získává většinu informací z pachů a vůní větřením a stopováním.