Nedostatek pozornosti je častým jevem chování psa.